Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milé dětí

vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám pevné zdraví, porozumění a hodně sil.

Prosím dodržujte:

  • zákaz vstupu do budovy školy bez roušky
  • přicházejte do mateřské školy jen se zdravými dětmi
  • dezinfikujte si před vstupem do šaten ruce
  • udržuje 2 m rozestupy

Děkujeme